Ga naar de webshop

Slaapapneu

Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)

Obstructief slaapapneu (OSA) wordt gekenmerkt door een herhaald optreden van episoden van hogere luchtwegobstructie tijdens de slaap, gewoonlijk geassocieerd met zuurstofsaturatiedaling in het bloed. Tijdens de slaap collabeert de absoluut of relatief te nauwe en/of te slappe bovenste luchtweg waardoor geheel of gedeeltelijke onderbreking van de luchtstroom (apneu/hypopneu) optreedt. Hervatting van de ademhaling is pas weer mogelijk na een wekreactie (arousal) en daarbij optredend herstel van de luchtwegdoorgankelijkheid.

De prevalentie van OSA in Nederland wordt geschat tussen de 315.000 tot 500.000 patiënten, wat neerkomt op 2 tot 3% van de Nederlandse bevolking (Long Alliantie Nederland, 2013). OSA betreft meer mannen dan vrouwen, en de kans neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt.

De gevolgen van OSA zijn met name overmatige slaperigheid (hypersomnolentie) overdag en afname van cognitieve functies leidend tot problemen met betrekking tot beroepsuitoefening en sociale participatie, verminderde kwaliteit van leven en vergrote kans op ongevallen. Daarnaast kan OSA een risicofactor zijn voor hoge bloeddruk (hypertensie) en cardiovasculaire morbiditeit. Door goede en tijdige diagnostiek en adequate behandeling van OSA kan er een aanzienlijke gezondheidswinst geboekt worden. Goede behandeling zal tevens leiden tot minder uitval van deelname aan het arbeidsproces, verminderde zorgvraag door co-morbiditeit en verminderd risico op verkeersongevallen.

Klachten en lichamelijke verschijnselen overdag

 • overmatige slaperigheid
 • vermoeidheid
 • niet-verkwikkende slaap

Nachtelijke klachten en lichamelijke verschijnselen

 • slapeloosheid (insomnia)
 • snakkend naar adem ontwaken, benauwdheid, verstikkingsgevoel
 • snurken en/of ademstops

Gerelateerde aandoeningen (co-morbiditeiten)

 • hypertensie (hoge bloeddruk)
 • stemmingsstoornis
 • cognitieve disfunctie
 • coronaire hartziekte
 • hartfalen
 • atriumfibrillatie
 • CVA
 • type 2-diabetes mellitus

 

 

Wat kan Wave Medical voor u doen?

Wave Medical levert CPAP-apparatuur aan mensen met slaapapneu. Wij hebben daarnaast een gespecialiseerd team dat begeleiding en advies biedt om de therapie effectief te laten verlopen.

Behandelingsmogelijkheden bij OSAS

De slaapapneubehandeling heeft als doel een gezond slaappatroon terug te krijgen door een eind te maken aan de nachtelijke ademstilstanden. Op dit moment worden daarvoor de volgende behandelingen ingezet:

 • CPAP: bij deze behandelvorm wordt met een PAP-apparaat via een neusmasker of een full face masker een positieve druk geleverd die de obstructies wegblazen. Er zijn verschillende type apparaten; CPAP, Auto-CPAP en BiPAP.
 • MRA (Mandibulair Repositie Apparaat): De toepassing van een MRA heeft tot doel de doorgankelijkheid van de bovenste luchtweg te verbeteren door de onderkaak in een voorwaartse stand te fixeren. Dit wordt doorgaans bewerkstelligd door middel van een dentaal verankerde beugel. De mate van voorwaartse verplaatsing (protrusie) van de onderkaak ligt hierbij meestal tussen de 50% en 80% van het maximale bereik. Wave Medical verwijst cliënten, die voor een MRA in aanmerking komen, door naar een deskundig MRA-leverancier.
 • Positietherapie: Positietherapie is een vorm van conservatieve therapie en kan ingezet worden indien er sprake is van positieafhankelijk (rugligging) OSA (pOSA). De positietrainer (SPT) wordt gedragen om de borst (of nek), geeft feedback middels vibratie om rugligging te voorkomen, en is individueel in te stellen.

Wat is een CPAP-apparaat?

CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure. Het apparaat houdt door middel van een vaste continue positieve luchtdruk de bovenste luchtwegen open. Deze drukwaarde wordt voor elke cliënt na een slaaponderzoek individueel bepaald en ingesteld op desbetreffend apparaat.

Eigenschappen van de Auto-CPAP

Een aantal cliënten met obstructieve slaapapneu heeft een sterk wisselende druk nodig om de apneus te behandelen. Voor hen kan een Auto-CPAP uitkomst bieden. Dit apparaat past automatisch de druksterkte aan tijdens apneus. Op deze manier wordt de meest comfortabele druk opgelegd om de luchtwegen open te houden.

Samenwerking met voorschrijvers

Wave Medical onderhoudt goede contacten met de voorschrijvers, verpleegkundigen en behandelafdelingen in ziekenhuizen en slaapcentra. Wij kiezen samen met de arts een apparaat dat het beste bij u past. Het gaat uiteindelijk om een zo goed mogelijk resultaat voor de cliënt. De behandelend arts is uiteindelijk verantwoordelijk en communiceert hierover met Wave Medical.

Start van de CPAP-therapie

De CPAP-therapie begint doorgaans met een proefplaatsing. Om te bepalen welke druk het meest effectief is, wordt vaak een Auto-PAP apparaat ingezet. Dit apparaat past de druk aan om de apneus weg te nemen. Het Auto-PAP apparaat meet de hele nacht door en meet soms enkele nachten achter elkaar. Dit wordt ook wel de titratieperiode genoemd.

Tijdens deze proefplaatsing begeleidt Wave Medical de cliënt in overleg met de voorschrijver. Er kunnen soms aanpassingen aan de apparatuur nodig zijn of aan het masker dat wordt gebruikt. Dit is de verantwoordelijkheid van onze OSAS-consulenten. Zij geven u uitleg en instructies over de CPAP-apparaten, de therapie en daarbij hoort ook coaching. Daarnaast wordt uw CPAP-apparaat jaarlijks door ons uitgelezen. Deze uitlezing biedt gedetailleerde informatie over het functioneren van het apparaat en het resultaat van de therapie. Voor zowel zorgverzekeraars als de behandelend arts is dit relevante informatie om de effectiviteit van de behandeling te kunnen beoordelen.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bezoekadres:
Bokslee 3
8447 CN Heerenveen
+31(0)513 657330
ln.la1634444409cidem1634444409evaw@1634444409ofni1634444409
www.wavemedical.nl

contactformulier