Verhuur Mobil-O-Graph

Maar liefst 55% van de 24-uurs bloeddrukmeters bij huisartsenpraktijken worden niet of zeer slecht onderhouden, niet op tijd gekalibreerd en de bloeddrukmanchetten worden zelden tijdig vervangen. Dit levert onbetrouwbare 24-uurs bloeddrukregistraties op waarbij het niet geheel denkbeeldig is dat er verkeerde beslissingen worden genomen ten aanzien van de medicatie.

Er is een manier om dit te voorkomen: Een full operational lease 24-uursbloeddrukmeter!

Onze full operational lease aanbieding:

  • IEM Mobil-O-Graph inclusief toebehoren;
  • Gratis HMS-software (voor registratie en rapportage inclusief koppeling met uw informatiesysteem via GDT);
  • Gratis installatie op uw netwerk en werkplekken;
  • Gratis 2-jaarlijks onderhoud met kalibratie;
  • Gratis bruikleen bij reparatie en onderhoud van uw bloeddrukmeter;
  • Jaarlijks 2 cuffs naar keuze;
  • Gratis training/uitleg van software;
  • Gratis telefonische ondersteuning.

De prijs van dit geweldige leasevoorstel is € 75,- per maand inclusief BTW!

Klik hier om uw aanvraag in te dienen.